Echipa DENT ESTET 4 Kids

Dr. Mircea Laslău

   

Mircea Laslau 2015Chirurgie Oro-Maxilo-Facială

Dr. Mircea Laslău a urmat cursurile Facultăţii de Medicină Dentară şi ale Facultăţii de Medicină Generală, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti. De asemenea, dr. Laslău a absolvit şi cursurile de Rezidenţiat în Chirurgie Oro-maxilo-facială în cadrul UMF “Carol Davila”, Bucureşti.

Din dorinţa de a-şi îmbunătăţi continuu cunoştinţele în domeniu, dr. Laslău participă la cursuri de perfecţionare atât în ţară, cât şi în străinătate, dintre care amintim:

 • International Course: “Oral cancer – clinical and thetapeutic considerations”, Cluj-Napoca, Romania, April 2017
 • “BSCOSO Summer Course: Satellite “16. Facial Planning for Orthognathic Surgery and Principles of Perioperative Orthodontics”, Vilnius, Lithuania, July 2016
 • Orthognatic Surgery final programme – Hands-on course for Oral and Maxillofacial Surgeons and Orthodontists, Denmark, May 2016
 • FACE Orthognatic Surgery”, dr. Mirco Raffaini, dr. Renato Cocconi, Cluj-Napoca, februarie 2015
 • Workshop “Cranio-Maxillo-Facial Operative Surgery”, Coventry, UK, May 2014
 • “5th AOCMF Oprative Techniques în Oral and Maxillofacial Surgery Course”, Wien, Austria, april 2014
 • “Orthognatic Surgery Face Airway Bite”, dr. Arnett, Madrid, Spain, march 2014
 • “Orthognatic Surgery Techniques”, Madrid, Spain, march 2014
 • “Chirurgie Ortognată – Ocluzie şi mai mult de atât”, Bucureşti, noiembrie 2012
 • Formation et Perfectionnement en Parodontologie et Implantologie, Marseille, France, octobre 2012
 • Seminar “Noutăţi în Implantologia Orală”, Sibiu, aprilie 2012
 • Participare la al X-lea Congres al Societăţii Române de Chirurgie Oro-maxilo-facială, Cluj-Napoca, mai 2011
 • “Advanced Reconstructive Techniques in Implant Therapy”, Budapest, Hungary, september 2010
 • “Trauma of the Middle Third of the Face; complications and failures în Dental Implants, Constanţa, aprilie 2010
 • “1st Intralift Live Op (R)evoluţia în Chirurgia Orală minim invazivă cu rezultate de înaltă clasă, Bucureşti, noiembrie 2009
 • “Criterii de succes în tratamentul implantar”, Bucureşti, aprilie 2009
 • Curs Parodontologie, prof. dr. Anton Sculean, Braşov, noiembrie 2008
 •  Formation et Perfectionnement en Parodontologie et Implantologie, Marseille, France, octobre 2007
 • Seminar de Parodontologie şi Implantologie, Cluj-Napoca, aprilie 2007
 • Formation et Perfectionnement en Parodontologie et Implantologie, Marseille, France, octobre 2006

Dr. Laslău este membru al European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, al Asociaţiei Chirurgilor Oro-Maxilo-Faciali şi Dento-Alveolari din România şi al Societăţii Române de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială.